Arhiva

Posts Tagged ‘termen de apel’

Apelul in Noul Cod de Procedura Civila

2 Aprilie 2013 1 comentariu

Noul Cod de Procedura Civila abordeaza diferit caile de atac fata de Codul de Procedura civila de la 1865. La o prima privire de ansamblu, observam ca art. 456 NCPC pastreaza clasificarea in cai ordinare de atac (apelul) si cai extraordinare de atac (recursul, contestatia in anulare si revizuirea).

Cu toate acestea, apelul se transforma intr-o veritabila cale de atac de drept comun, pentru ca sunt destul de multe cazuri in care calea de atac a recursului nu va mai exista, iar judecata va avea loc numai in prima instanta si in apel.

Prin urmare, aproape toate hotararile pot fi atacate cu apel, cu exceptia hotararilor care vor ramane definitive in fata primelor instante.

Majoritatea hotararilor vor putea fi atacate numai cu apel, dupa apel devenind definitive. Aici se incadreaza hotararile pronuntate in litigii cu o valoare sub 500.000 care nu vor putea fi atacate cu recurs, hotararile in materia executarii silite, materie contraventionala, litigii de munca, insolventa, materie funciara etc.

NCPC reglementeaza un termen de apel de 30 de zile, termen care, potrivit art. 468, curge de la comunicarea hotararii.

Potrivit art. 471 din NCPC, procedura scrisa a apelului se va desfasura la prima instanta.

Astfel, apelul, si cand este cazul, motivele de apel se depun la instanta a carei hotarare se ataca. In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile prevazute de lege, presedintele instantei va constata lipsurile si ii va cere apelantului sa completeze sau sa modifice cererea in interiorul termenului de apel. Daca presedintele apreciaza ca intervalul ramas pana la la expirarea termenului de apel nu este suficient, poate acorda un termen scurt, de cel mult 5 zile de la expirarea termenului de apel, pentru completarea sau modificarea cererii.

Dupa primirea cererii de apel si a motivelor de apel, presedintele instantei va dispune comunicarea lor intimatului, impreuna cu copiile inscrisurilor alaturate, si ii va pune in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare in termen de cel mult 15 zile de la comunicare.

Intampinarea se comunica de indata apelantului, caruia i se pune in vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare in cel mult 10 zile de la comunicare.

Presedintele, dupa implinirea termenului de apel, va inainta instantei de apel dosarul, impreuna cu apelurile facute, intampinarea, raspunsul la intampinare si dovezile de comunicare a acestor acte.

Observam ca aceasta procedura prealabila, pusa in sarcina primei instante, are un caracter practic si rapid, cel putin la prima vedere, cu rolul de a degreva activitatea instantei de apel si a scurta judecata cauzei in apel.

George Achim, consilier juridic

Părerile de pe acest blog reprezintă viziunea Jurisdinamica.ro. Orice feedback din partea dvs. este binevenit aici sau pe avocat@jurisdinamica.ro

Anunțuri